maandag 10 november 2014

Lucht en water
Haven in Les Landes, aquarel 27 x 41 cm op Canson Grain fin

Dit is een niet bestaand maritiem tafereel. Het was de afsluiting van de stage in september. Wij leerden dat een maritieme aquarel een iets ander formaat heeft dan een landschap aquarel. De verhoudingen zijn iets breder en minder hoog. We hebben gezamenlijk een tafereel verzonnen, met een interessante lucht, wat huisjes aan de haven, water met spiegeling, een bootje en een stukje schiereiland. Het zou in Les Landes kunnen zijn aan de baai van Arcachon. Daar zie je dit soort staken in het water staan waar de boten aan vast gemaakt worden.
 
foto internet
                                       This is a non-existing maritime scene. It was the last challenge of the workshop last September. We learned that a maritime watercolour has a slightly different format than a landscape watercolour. The proportions are slightly wider and less tall. We have jointly fabricated a scene, with an interesting sky, houses on the harbour, water with reflections, a boat and a peninsula. It could be in the Landes region to the Bay of Arcachon. There you can see this kind of stakes in the water for boats to be fastened.

Il s'agit d'une scène maritime inexistant. C'est le dernier défi du stage en septembre. Nous avons appris qu'une aquarelle maritime a un format légèrement différent d’ une aquarelle de paysage. Les proportions sont légèrement plus large et moins haut. Nous avons fabriqué conjointement une scène, avec un ciel intéressant, quelques maisons dans le port, de l'eau avec des réflexions, un bateau et un part de la péninsule. Il pouvait se trouver dans la région des Landes au bassin d'Arcachon. On peut y voir ce genre d'enjeux dans l'eau où les bateaux se fixent.

zaterdag 1 november 2014

Remake 2


Remake 2


La Tour, aquarel op Canson Fontenay grain fin, 32 x 41 cm

La Tour, de middeleeuwse boerderij van onze buren, heb ik enige jaren geleden geschilderd. Het ging allemaal goed, tot het moment waarop ik de schaduw op de toren aanbracht. Het was een totaal verkeerde kleur. De aquarel bleef in mijn map zitten en nu heb ik hem als basis gebruikt voor en nieuwe versie.

In de nieuwe versie is de compositie een beetje aangepast. De gebruikte kleuren zijn: magenta, Winsor blue green shade, ultramarijn blauw en permanent geel. Tijdens de workshop in september hebben we geleerd om meer poëzie in onze schilderijen te leggen. Je ziet het verschil tussen de nieuwe en de originele versie.  

de originele versie


La Tour, the medieval farm of our neighbours, I've painted some years ago. It all went well, until the moment when I put in the shadow of the tower. It was a total wrong colour. This watercolour stayed in my folder and now I have used him as the basis for and new version.

In the new version is the composition a bit adjusted. The colours  I used are: magenta, Winsor blue green shade, ultramarine blue and permanent yellow. As you can see there is more poetry in th new water painting.

La Tour, la ferme médiévale de nos voisins, j'ai peint quelques années passé il y a peintes. Tout allait bien, jusqu'au moment où j'ai mis l'ombre de la tour. C'était une mauvaise couleur. L'aquarelle est resté dans mon dossier et maintenant je l'ai utilisé lui comme base de la nouvelle version.

Dans cette nouvelle version j’ai adapté la composition. Les couleurs utilisées sont : magenta, Winsor bleu nuance vert, bleu outremer et jaune permanent. Comme vous voyez il y a  un peut plus de poésie dans ma nouvelle aquarelle.