vrijdag 20 december 2013

Ballen en sterren

Collage van 'sterrenballen' op yupo (10 x 17 cm)
mixed media: pigment aquarelpoeder met inkt

Het duurde lang dit jaar voordat ik het beste idee had voor mijn nieuwjaarswenskaart voor 2014. Het begin was er al in november. Op yupo papier had ik ballen ingekleurd met aangelengd pigmentpoeder. Dit poeder had een buurvrouw voor me meegebracht uit India. Maar hoe verder…. Een bal alleen op een kaartje is een beetje saai.
Twee weken geleden kreeg ik een idee: Zentangles. Wat dat zijn? Hierover lees je meer op http://www.zentangle.com/.
Ik begon een beetje zweverig, met kringelende lijnen, de vormen werden steeds symmetrischer zodat het uiteindelijk een soort ‘sterrenbal’ werd.
Ik kon niet kiezen welke ik voor mijn kaart zou gebruiken en besloot tot het maken van een een collage.

Voor iedereen: Fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!

This year it took a long time before I had the best idea for my New Year postcard for 2014. The beginning was already there in November. On yupo paper I filled in balls with diluted pigment powder colours. This powder a neighbour brought for me from India. But how to continue .... Only a ball is a bit boring.
Two weeks ago, I got an idea: Zentangles. What that be? You can read more about this on http://www.zentangle.com/. I started a little psychedelic, with curling lines, the forms were getting more symmetrically so that it eventually became a kind of ' star ball '. I could not choose which one I would use for my card and decided to make a collage.

For everyone: Merry Christmas and a Happy New Year!

Cette année il a fallu beaucoup de temps avant que j'ai eu la meilleure idée pour ma carte pour 2014. Le début était déjà là en novembre. Sur papier yupo, j'ai rempli des formes rondes de couleur avec de la poudre de pigment dilué. Une voisine m’a ramené cette poudre d'Inde. Mais comment continuer... Une seule balle sur une carte postale c’est un peu ennuyeuse.
Il y a deux semaines, j'ai eu une idée : Zentangles. Ce qui-est ? Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur http://www.zentangle.com/. J'ai commencé un peu psychédélique, avec des lignes tournantes, les formes devenaient plus symétriquement afin qu'il est devenu une sorte de « boule astérisque ». Je ne pouvais pas choisir qui j'utiliserait pour ma carte et a décidé de faire un collage.

Pour tous: Joyeux Noël et une Bonne Année !

dinsdag 10 december 2013

Jan en Kezl

Jan en babypoes Kezl, aquarel 31 x 42 cm

Meer dan een week terug in Nederland en zo druk! Wat een verschil met het rustige Frankrijk. Daar kon ik iedere middag minstens een uur schilderen en hier heb ik mijn schilderspulletjes nog niet tevoorschijn gehaald.
Eerst was het Sinterklaas en nu werk ik de tuin. Die heeft een half jaar geen onderhoud gehad!
Okee, nadat ik mijn kerstkaartjes gemaakt heb ga ik weer beginnen.

Hier een aquarelstudie die ik de laatste ateliermiddag gemaakt heb. Zonder tekening en voorstudie deze keer, los uit de pols.

More than a week back in Netherlands and I am so busy! What a difference with quiet and peaceful France. There I could paint at least an hour every afternoon and here I did not unpack my painting stuff yet. First it was “Sinterklaas” (on the 5th of December) and now I started to work the garden, who has had no maintenance this last half year!
OK, after I have made my Christmas cards I'm going to restart again.

Here a watercolour study that I have made the last workshop afternoon. Without drawing and trying, I just did it.

Rentrée en Pays-Bas depuis plus q'une semaine et si tellement occupé! Quelle différence avec la tranquillité en France. Là, j'ai pu peindre tous les après-midi au moins une l'heure, et ici j'ai pas encore sortis mes matériaux. Tout d'abord c'était « Sinterklaas » et maintenant je travaille dans le jardin. Qui n'a eu aucun entretien pendant une demi-année!
OK, après que j'ai fait mes cartes de Noël je vais recommencer.

Ici une étude aquarelle que j'ai fait le dernier après-midi de l'atelier. Ce fois sans dessin et pochade.

donderdag 28 november 2013

Mini mini

tamme kastanje, acryl op doek, 15 x 15 cm

walnoot, acryl op doek, 20 x 20 cm

Twee kleine acrylschilderijen in de serie: Groenten en Fruit (en overig eetbaar lekkers).
Iedere herfst is het een feest om walnoten en tamme kastanjes te verzamelen. Van de walnoten hebben we het hele jaar plezier en van de kastanjes maak ik een soort puree, die ik in de vorm van de ijsblokjes invries en waar ik in de winter heerlijke gerechten mee maak (een blokje in de pompoensoep of in aardappelpuree: heerlijk!)

Two small acrylic paintings in the series: fruits and vegetables (and other edible goodies). Every autumn it is a treat to collect walnuts and sweet chestnuts. We enjoy eating walnuts through the year the chestnuts I turn into a kind of paste, I freeze in the form of the ice cubes freezing and that gives delicious food in the winter (a cube in pumpkin soup or mashed potatoes: delicious!)

Deux petits peintures en acrylique dans la série : fruits et légumes (et autres comestibles). Chaque automne, c'est un régal de ramasser des noix et des marrons.
 Des noix nous donnent du plaisir toute l'année et des marrons puis-je créer une sorte de crème pâte, je les congèles en cubes et comme ça  je peux faire de la nourriture délicieuse en hiver (un cube dans la soupe de potiron ou de la purée de pommes de terre : délicieux!)

dinsdag 26 november 2013

Bjoovegur, IJsland

aquarel 20 x 29 cm op Arches Rough paper

In de zomer zijn er buiten onderwerpen genoeg om  te schilderen. Nu het wat kouder wordt vind ik mijn inspiratie weer eens op The Virtual Paintout  http://virtualpaintout.blogspot.fr/
Het onderwerp van deze maand  is: IJsland.
Reizend via Google Maps kom je de prachtigste landschappen tegen. Het licht is betoverend. Een uitdaging om eens lekker nat in nat te schilderen.

In the summer I find enough subjects for outdoor painting. Now it gets colder I find my inspiration on The Virtual Paintout. The topic of this month is: Iceland.
Travelling through Google Maps you see the most beautiful landscapes. The light is magical. A challenge for wet in wet painting.

En été, il y a suffisamment de sujets pour la peinture extérieure. Maintenant, il fait plus froid et je trouve mon inspiration  sur The Virtual Paintout. Le sujet de ce mois-ci c’est : Islande.
Voyageant par Google Maps je vois les plus beaux paysages. La lumière est magique. Un défi pour peindre dans la peinture humide.

zaterdag 23 november 2013

Maya en Una

aquarel, 31 x 42 cm

Het is bijna het einde van mijn verblijf in Frankrijk voor dit jaar. Gisteren was het de laatste ateliermiddag in Libos en het was nog even haasten om deze laatste aquarel voor de serie “onze huisdieren” af te maken. De tentoonstelling over dit onderwerp is namelijk in februari 2014 en… dan ben ik er niet, dus alles moest al ophangklaar worden ingeleverd.
De opzet van de tentoonstelling is heel leuk. Er wordt contact opgenomen met de plaatselijke school. De kinderen maken allerlei tekeningen en andere creatieve werkstukken en die worden, tesamen met ons werk, geexposeerd in het gemeentelijk activiteitencentrum. Zelfs de peuters, die in datzelfde centrum een dagverblijf hebben, doen mee. Mijn collega gaat foto’s maken en ik hoop dat ik jullie er wat van kan laten zien.
Hieronder de diverse fases van mijn werk, steeds weer in dezelfde volgorde: foto, tekening, proefaquarel.

It's almost the end of my stay in France for this year. Yesterday it was the last workshop afternoon in Libos and it was rush rush for me to finish this latest watercolour for the series "our pets". The exhibition on this subject is in February 2014 and ... then I'm not there, so everything had to be turned in prepared to hang.
The structure of the exhibition is very nice. They contact the local school. The children make drawings and other creative work pieces, which will be, together with our work, exhibited at the municipal activity center. Even the toddlers participate, they are from a daycare center in the same building. My colleague is going to take pictures and I hope I can show you some of it.
Below the various phases of my work, always in the same order: photograph, drawing, trial watercolours.

Il est presque la fin de mon séjour en France pour cette année. Hier, c'était le dernier atelier en après-midi à Libos et je m’ai précipité à finir cette dernière aquarelle pour la série « nos animaux domestiques». L'exposition à ce sujet ira en février 2014 et... je ne serai pas là, donc tout devrait être déposé prêt à accrocher.
La structure de l'exposition est très agréable. On contacte l'école locale. Les enfants font tous les types de dessins et d'autres œuvres créatives, qui seront, ainsi que nos travaux, exposée au centre municipal. 
Même les tout-petits partagent, il y a une crèche dans ce même centre.
Mon collègue va prendre des photos et j'espère que je peux vous montrer certaines d'entre elles.
Ci-dessous les différentes phases de mon travail, toujours dans le même ordre :  photographie, dessin, pochade.
zaterdag 16 november 2013

Knoflook en sjalotjes

acryl op doek, 30 x 40 cm

acryl op doek, 20 x 30 cm

Deze twee schilderijtjes zijn gemaakt in acrylverf. Een aardige afwisseling voor het aquarelleren. Als ik een tijdje geen acrylverf gebruikt heb is het moeilijk om deze manier van schilderen weer ‘in de vingers’ te krijgen.
Volgend jaar mei doe ik mee met een groepstentoonstelling in Fumel. Die vindt plaats in de kelder van het gemeentehuis, een oud kasteel, erg vochtig en niet geschikt voor aquarel, na een paar dagen zien ze er niet meer uit, wel heel leuk voor acryl, dus hard werken deze winter om een paar leuke schilderijtjes te maken.

These two paintings are made in acrylic paint, which is a nice variation for watercolour. If I haven’t used acrylic paint for a while it is hard to get this way of painting back 'in the fingers '.
Next May I will join a group exhibition in Fumel. That takes place in the basement of an old Castle, very moist and not suitable for watercolour, after a few days they look awful, but really nice for acrylic, so hard work for me this winter to make some nice paintings.

Ces deux tableaux sont réalisés en peinture acrylique. Une variation agréable à la peinture à l'aquarelle. Si je n’ai pas utilisé la peinture acrylique pour un certain temps il est difficile de retrouver cette façon de peinture.
Dans le mois de Mai de l’année prochaine je suis invité pour partager à une exposition à Fumel. Cette expo se déroule dans le sous-sol d'un vieux château, très humide et pas bon pour l'aquarelle, après quelques jours ils sont pris par l’humidité, par contre vraiment sympa pour l’acrylique, donc pour moi du travaille dur cet hiver pour faire quelques belles peintures.

zaterdag 9 november 2013

Serie: onze huisdieren: Mandy en Noah

Mandy en Noah, aquarel op Montval papier, 23 x 41 cm 

En weer was het mijn kleindochter Mandy die model stond voor een aquarel in deze serie: Onze huisdieren. Bij het maken van mijn voorstudies besloot ik gebruik te maken van slechts twee kleuren: Gebrande Sienna en Ultramarijn blauw. Ik denk dat ik een beetje los begin te komen van de originele foto en door de linkerkant van de hond niet te schilderen is er een beetje beweging in de aquarel gekomen.

tekening, nu met 6b potlood!

de foto

And again it was my granddaughter Mandy who was my model for a watercolour in the series: Our pets. While creating my studies I decided to use just two colours: burnt sienna and Ultramarine blue. I think I am beginning to come out of the original photo and by not painting the left side of the dog a little movement came into the watercolour.

Et encore une fois, c'était ma petite fille Mandy, qui a modelé pour une aquarelle dans la série : nos animaux domestiques. En créant mes pochades, j'ai décidé de m’en servir de seulement deux couleurs : terre de Sienne brûlée et bleu outremer. Je crois que j'ai eu un petit début de lâche la photo originale et par ne pas peindre le côté gauche du chien, il y a un petit mouvement à l'aquarelle.

maandag 4 november 2013

Martine Lebrun, schilderes


In deze blog wil ik iedereen graag mee laten genieten van schilderijen die mij diep raken. Vorige week was ik in Agen en zag de tentoonstelling van Martine Lebrun. Ik kende haar van naam, ze heeft haar atelier in Pujols, ongeveer 20 kilometer hier vandaan. Ze schildert prachtig. kijk maar eens op haar website:
http://www.atelier-m-lebrun.odexpo.com/ en geniet!!

In this blog I would like to let everyone enjoy paintings that touch me deeply. Last week I was in Agen and saw the exhibition of Martine Lebrun. I knew her by name, she has her studio in Pujols, about 20 kilometres away from my town. She paints beautifully. Just look at her website: http://www.atelier-m-lebrun.odexpo.com/ and enjoy!

Dans ce blog, je voudrais que tout le monde jouissent avec moi des œuvres qui me touchent profondément. La semaine dernière, j'étais à Agen et j'ai rendu visite à l'exposition de Martine Lebrun. Je la connaissais de nom, elle a son atelier à Pujols, environ 20 kilomètres d'ici. J'adore ses peintures. Il suffit de regarder son site Web : http://www.atelier-m-Lebrun.odexpo.com/

woensdag 30 oktober 2013

Portret Marcia

Aquarel, 31 x 42 cm

De foto die als voorbeeld diende voor deze aquarel vond ik in de krant. Het is een Nederlandse televisie persoonlijkheid en ze heet Marcia Luyten. De kleuren van de aquarel heb ik zelf moeten verzinnen en dat viel niet mee. Mijn lerares van de laatste stage, Marie Labille, blijft me per e-mail begeleiden bij mijn portretstudies. Ze had als opmerking dat mijn tekening te weinig diepgang had, waardoor mijn aquarel ook te weinig schaduw heeft. Ik heb nu een 6B potlood aangeschaft!

Frieda, welkom op mijn blog!

de foto

tekening

proef (pochade)

I found the photo that served as an example for this watercolour in the newspaper. It is a Dutch television personality and her name is Marcia Luyten. I had to come up with the colours of this water painting and that was not easy.
My teacher of the last workshop, Marie Labille, continues to guide me by e-mail at my portrait studies. She had as a comment that my drawing had too little depth, causing my watercolour has too little shadow. I have now purchased a 6B pencil!


La photo qui a servi comme exemple pour cette aquarelle j'ai trouvé dans le journal. C'est une personnalité de la télévision néerlandaise et son nom est Marcia Luyten. J’ai dû inventer les couleurs de l'aquarelle, qui n'a pas été facile. Mon professeur de la dernière stage, Marie Labille, continue à me guider par mail à mes études de portrait. Elle avait comme commentaire que mon dessin n’avait pas assez de profondeur, provoquant que mon aquarelle a trop peu d'ombre. Alors j'ai acheté un crayon 6 B!

donderdag 24 oktober 2013

Groenten en fruit

Sjalotten: acryl op yupo, 16 x 23 cm

Zoals eerder gemeld is het project van dit najaar in het Atelier municipale van Fumel : GROENTEN EN FRUIT. Ik gebruik dit thema om te experimenteren met verschillende technieken. Niet alles lukt maar hier een paar geslaagde werken:

As previously reported, the project this autumn in the Studio Municipale of Fumel is: fruits and vegetables. 
I use this theme to experiment with different techniques. Not all works are presentable but here a few works 
I think succesfull.

Comme indiqué précédemment, le projet de cet automne dans l’Atelier Municipale de Fumel c’est: 
fruits et légumes. J'utilise ce thème pour expérimenter avec différentes techniques. Pas tous fonctionne mais ici quelques travaux pas mal réussis :

Kweeperen: aquarel, uitgeknipt  en op een rood papier geplakt,  20 x 30 cm

Bananen en druiven: aquarel op yupo, 16 x 23 cm

dinsdag 15 oktober 2013

Spelen met een hondje

aquarel 26 x 36 cm, Arches 300 grs grain satiné

Mijn lieve kleindochter Mandy in 2008. Ze vindt dit hondje erg grappig maar ze is er ook een beetje bang van, zoals je kan zien aan het afwerende handje.
Deze aquarel heb ik gemaakt zoals ik het tijdens de laatste stage geleerd heb. Dus: eerst een tekening, dan een proefje in aquarel en dan het uiteindelijke schilderij. Door deze voorstudies neem je afstand van de oorspronkelijke foto en wordt het je eigen compositie.
Kleurenpalet: permanent rood donker, permanent blauw violet, van Dijck bruin, auréolin geel, rose madder, violet dioxazine, ultramarijn blauw.


This is my dear granddaughter Mandy in 2008. She finds this dog very funny but she's also a bit scared of, so her hand shows. I made this watercolour as I have learned during the last workshop. So: first a drawing, then a taste in watercolour and than the final painting. These studies take you away from the original photo and like this it becomes your own composition. Colour palette: red dark permanently, permanent blue violet, van Dijck Brown, auréolin yellow, rose madder, violet dioxazine, ultramarine blue.

Ma chère petite-fille Mandy en 2008. Elle trouve ce chien très drôle, mais elle en a aussi un peu peur, comme vous pouvez voir à la main en repoussant. Cette aquarelle, que j'ai fait comme je l'ai appris dans mon stage il y a quelques semaines. Donc : premièrement le dessin, puis une ‘pochade’ à l'aquarelle et enfin la peinture. Ces études vous emmenent loin de la photo originale et comme cela c'est votre propre composition.

Palette de couleurs : rouge permanent foncé, permanent bleu violet, van Dijck Brown, auréolin jaune, rose madder, violet dioxazine, bleu outremer.

zondag 6 oktober 2013

Montcabrier 2


Aquarel op Montval papier, 21 x 30 cm.

Dit detail van een huis heb ik een paar weken geleden ter plaatse geschilderd. Met mijn buurvrouw Natalie ging ik weer terug naar Montcabrier. We hadden een lekker plekje in de schaduw, vlak voor het dorpsschooltje. Alle ramen stonden open en we hadden gratis les in rekenen, taal en aardrijkskunde. Brave kinderen hoor, die francaisetjes
Uiteraard is het niet mogelijk deze aquarel in 1 middag (helemaal af) op papier te krijgen, maar de basiskleuren en de sfeer zitten er al in en met de hulp van een foto lukt het dan wel om het thuis af te werken. Het is nog gemaakt in mijn ‘oude’ stijl, van voor de workshop. Ben benieuwd of jullie in de loop van de tijd verandering in mijn werk kunnen ontdekken.

This detail of a house I painted a few weeks ago. With my neighbour Natalie I went back to Montcabrier. We had a nice little spot in the shade, just in front of the village school. All  windows were open and we had free classes in arithmetic, language and geography. Gentle children though these French boys and girls
Of course it is not possible to finish this watercolour in 1 afternoon, but the basic colours and the atmosphere are already in there and with the help of a photo I manage to work at it back  home. It is made in my ' old' style, from before the workshop.
Wonder if you guys can see change in my work in the course of the coming time.

Ce détail d'une maison, j'ai peint sur place il y a quelques semaines. Avec ma voisine Natalie, je suis retourné à Montcabrier. Nous avons trouvé un beau petit coin à l'ombre, juste en face de l'école du village. Toutes les fenêtres étaient ouvertes, et nous avons eu des cours gratuits en arithmétique, la géographie et la langue.
Comme ils sont sages, les filles et garçons françaises !
Bien sûr il n'était  pas possible à finir cette aquarelle dans 1 après-midi, mais les couleurs de base et l'atmosphère sont déjà dedans et avec l'aide d'une photo je peux le finir à la maison.
Il est toujours fait dans mon style  ‘ ancien ‘.
Je me demande si vous voyez des changements dans mon travail au cours du temps.

zaterdag 5 oktober 2013

Stilleven met kweeperen aquarel op Arches grain satiné, 23 x 32 cm
Na de vakantieperiode zijn de ateliergroepen zijn weer begonnen en in Fumel is het onderwerp: groenten en fruit.
Deze is van vorige week woensdag. De compleet verdroogde pompoen op de voorgrond had ik erbij gezet om de compositie wat spannender te maken.

After the holiday season the workshop group in Fumel is restarted and the subject is: fruits and vegetables. This one is from last Wednesday. I added the completely dried out pumpkin in the front to make the composition a bit more interesting.

Après la période des vacances d’été les groupes de l'atelier sont relancées et à Fumel le sujet est: fruits et légumes. Celui-ci j’ai fait mercredi dernier. Sur le premier plan j’ai ajouté ce potimarron complètement desséchée, pour que la composition soit plus intéressant.

dinsdag 1 oktober 2013

Stage portret deel 3: Aisha

aquarel op Montval papier: 32 x 41 cm

Dit is het laatste portret in deze serie. Haar heb ik Aisha genoemd. Dit Marrokaanse meisje kwam nieuwschierig maar een beetje verlegen aan de deur kijken.
Ze is nog donkerder van huid dan Youssef. De basiskleur is zoals steeds tijdens deze stage geweest: Rose Madder en Aureolin geel. Om de huidskleur donkerder te maken heb ik sienna naturel toegevoegd en een warm violet peryleen voor de schaduw. Het haar is een mengsel van gebrande omber en ultramarijn blauw.

This is the last portrait in this series. I have called her Aisha. This Moroccan girl came at the door, curious but a bit shy. Her skin is even darker than Youssefs. The basic colour is (as always been during this workshop): Rose Madder and Aureolin yellow. To darken the clour of her skin I added sienna naturel and I took some  peryleen violet for the shadow. The hair is a mixture of burnt umber and ultramarine blue.


Voici le dernier portrait de cette série. Je l'ai appelé Aisha. Cette fille marocaine est venu à la porte, curieuse mais un peu timide. Sa peau encore plus coloré que celui de Youssef. La couleur de base est, comme toujours au cours de ce stage : Rose Madder et jaune Aureolin. Pour assombrir la couleur de la peau, j'ai ajouté  Sienne naturel et pour l'ombre violet de pérylène. Les cheveux sont un mélange de terre d'ombre brûlée et bleu outremer.
zondag 29 september 2013

Stage portret deel 2: Youssef


 Montval, 36 x 46 cm

In de vorige blog was ik vergeten te vertellen dat we steeds werkten vanaf een zwart-wit foto.
Weer in dezelfde volgorde: tekening,  voorstudie in aquarel zonder tekening (wordt ‘pochade’ genoemd) en de uiteindelijke aquarel.
Deze keer was ik zo slim de gebruikte kleuren te noteren. Dat helpt enorm. Het is de bedoeling dat je daar niet vanaf wijkt. Zo blijft je kleurpalet fris.
Het kleurgamma: Sienna naturel, gele oker, peryleen marroon, violet dioxazine, gebrande sienna, oranje, peryleen violet, ultramarijn blauw, gebrande omber.
Ik heb deze mooie woestijnbewoner Youssef genoemd. De kameel kan je er wel bij denken…

Tekening:
 


Voorstudie in aquarel:  
Tijdens de stage, ik  achterin rechts met het witte vestje:
 


In the previous web log I forgot to tell you that we always worked from a black and white photo. 
Again in the same order: drawing, study in watercolour without drawing (is called ' pochade ') and the final watercolour. 
This time I was smart enough  to note the colours I was going to use. That helps tremendously. You should not use other colours. This keeps your colour palette fresh. 
The range: Sienna natural, yellow ochre, burnt sienna, peryleen marroon, violet dioxazine,  peryleen violet, orange, ultramarine blue , burnt umber.
I called this beautiful desert man: Youssef. The camel you can suggest with him…

Dans le blog précédent j'ai oublié de vous dire que nous avons toujours travaillé d'après une photo noir et blanche. 
Ce fois également dans le même ordre : dessin, étude à l'aquarelle sans dessin (nommé « pochade ») et l'aquarelle finale. 
Cette fois, j'y ai pensé à noter les couleurs utilisées. Cela aide énormément. Il est prévu que on les change plus. Cela permet de maintenir votre palette de couleurs fraîches. 
La gamme de couleur : Sienne naturelle, ocre jaune, Sienne brûlée, marron pérylène , violet dioxazine, violet pérylène, orange, bleu outremer , ombre brûlée. Cette belle habitant du désert  j’ai appelé Youssef. Vous pouvez  imaginer le chameau...

zaterdag 28 september 2013

Stage portret deel 1: Kim

aquarel op Montval 32 x 41 cmDit mooie Vietnamese meisje (ik heb haar Kim genoemd) is het eerste portret gemaakt tijdens de 4 daagse stage van afgelopen week.

Wat hebben ik en mijn medecursisten ( 6 dames) veel geleerd!

Marie Labille, zie http://marielabille.jimdo.com/ heeft me een geheel andere kijk op aquarelleren gegeven.

Ieder portret wat we gemaakt hebben is als volgt opgebouwd:

-         een tekening in zwart-wit, met als doel studie van schaduw en licht;

-         een portret (zonder tekening!) in aquarel om de kleuren te bepalen en gevoel te    krijgen bij vorm en uitdrukking;

-         de uiteindelijke aquarel.
Eerst wat oefeningen: ogen, mond, neus:


De tekening (potlood op schetspapier):aquarelstudieThis beautiful Vietnamese girl (I gave her the name of her Kim) is the first portrait created during the 4-day workshop of last week. Oh, what a lot my fellow students and me (6 women) have learned.
Marie Labille (site) has given me a whole different view on watercolour painting.
Each portrait what we have made is structured as follows:
-a drawing in black and white, with the aim of study of shadow and light;
-a portrait in watercolour (without drawing) to determine the colours and feel in form and expression;
 -the final watercolour.

First some exercises: eyes, mouth, nose

Cette belle fille vietnamienne (je l’ai appelé Kim) est le premier portrait créé pendant le stage de 4 jours de la semaine dernière. Comme nous ( moi et 6 autres dames) nous avons appris beaucoup !
Marie Labille (site) m'a donné une vue tout à fait différente de la peinture à l'aquarelle. Chaque portrait ce que nous avons fait est structuré comme suivant :
-un dessin en noir et blanc, dans le but de l'étude de l'ombre et la lumière;
-un portrait à l'aquarelle (sans dessin) pour déterminer les couleurs et de s’adapter à la forme et l'expression;
-l'aquarelle finale.

Tout d'abord, certains exercices : yeux, bouche, nez

zaterdag 7 september 2013

Oskar ( in de serie: onze huisdieren, zie ook 6 juli)


Aquarel op Arches papier 16 x 26 cm.

Pfoeh… dit was een moeilijke! In de serie ‘Onze huisdieren’ is dit de tweede aquarel. Dit jongetje heeft een Chinese moeder en een Nederlandse vader, een bijzondere uitdaging om de aziatische trekken goed weer te geven.
Nee, dan de haan, dat is dolle pret en erg leuk om te doen! Over twee weken heb ik een vierdaagse cursus portretschilderen in aquarel. Daarna doe ik deze misschien nog eens over.


This was a tough one! In the series ' our pets ' this is the second watercolour. This boy has a Chinese mother and a Dutch father, a particular challenge to give him the Asian look. 
 No, then the cock, that is a lot of fun to do! About two weeks I will have a four-day course portrait painting in watercolours. After that I might reconsider this one.


Ce fois Il s'agissait d'une défi difficile ! Dans la série « nos animaux de compagnie », il s'agit de la deuxième aquarelle. Ce garçon a une mère chinoise et un père néerlandais, très particulier par son visage asiatique. Par contre : le coq, ça c'est amusant. Dans deux semaines, j'aurai  une stage de quatre jours peinture sur le portrait à l'aquarelle. Après je pourrais considérer à refaire celui-ci.

dinsdag 3 september 2013

Montcabrier


aquarel op Montval papier 20 x 28 cm
En warme namiddag eind augustus. Mijn buurvrouw en ik trekken er op uit om buiten te schilderen in het mooie dorpje Montcabrier in het departement Lot. We lopen er even rond op zoek naar een mooi plekje en plotseling valt ons oog op een prachtig raam en dat is wat we willen schilderen. Het is een bovenraam van het voormalig gerechtsgebouw. Terwijl we er aan beginnen zeggen we tegen elkaar: “Waarom hebben we nu het allermoeilijkste van het dorp uitgezocht?”. Maar eenmaal begonnen is het toch een leuke uitdaging dit raam uit de Renaissance tijd in elkaar te puzzelen. Veel te veel werk om in 1 middag te schilderen en ik heb het thuis aan de hand van foto’s afgemaakt.


And warm afternoon in late August. My neighbour and I go out for outdoor painting in the pretty village of Montcabrier in the Lot department. We walk around looking for a nice spot and suddenly our eye catches a beautiful window and that's what we like to paint. It is an upstairs window of the former courthouse. While we start we say to each other: "why we selected the most difficult spot the village?" But once started it is a fun challenge to puzzle out this window of the Renaissance time. To much work to paint it in one afternoon and I finished it at it home with help of the photographs I made.

Un après-midi chaud en fin Août. Ma voisine et moi partirent pour faire une peinture en plein air dans le joli village de Montcabrier, dans le département du Lot. Nous en promenons à la recherche d'un endroit agréable et tout à coup nos yeux tombent sur une belle fenêtre et c'est ce que nous aimons à peindre. C'est une fenêtre à l'étage de l'ancien maison de la jugerie. Alors que nous commençons nous nous disons :« pourquoi nous avons choisi le sujet le plus   difficile du village". Mais une fois commencé c'est un amusant défi de composer la fenêtre de la Renaissance. Beaucoup trop de travail pour peindre dans un après-midi et je l'ai fini des photos à la maison.

zondag 1 september 2013

CosmeaAquarel op yupo, 20 x 26 cm.

Sommige onderwerpen vragen om ‘YUPO’ en dit is er 1 van. Het is de opdracht van augustus van http://defis-de-peinture.blogspot.fr/. Het ‘papier’ is niet exact yupo. Het is witter van kleur en de achterkant is papier. Dit materiaal heb ik gekregen van een Nederlandse mevrouw die net als ik in de Lot en Garonne woont en waar ik toevallig mee in contact gekomen ben Zij werkt abstract en met andere verf- en inktsoorten , zie http://www.yuccal.com

 

Some topics ask for ' YUPO' and this is one of them. It is the challenge of August of http://defis-de-peinture.blogspot.fr. The material is not exactly yupo. It is whiter in colour and it has a paper backside. This material I received from a Dutch lady who lives in the same region. I happened to meet her some time ago. She make abstract paintings with paint and ink., see http://www.yuccal.comCertains sujets demandant ' YUPO' et ici il y en a un. C'est le défi du mois d'août de http://defis-de-peinture.blogspot.fr/. Le matériel n'est pas exactement le même que yupo. Le couleur est plus blanc et le verso c’est du papier. Ce matériel j'ai reçu d'une dame hollandaise qui habite dans le Lot et Garonne comme moi et qui j’ai appris à connaître par hasard. Ces peintures sont des abstraits et elle se sert de l’encre et de la peinture. Vois le lien http://www.yuccal.com

dinsdag 27 augustus 2013

Geïnspireerd door.... (inspired by...)

Wilde pruimen: aquarel op Montval grain fin 18 x 20 cm


Bramen: aquarel op Montval grain fin 9 x 18 cm

Geïnspireerd door.... Judy, zie de blog op  http://dedraadaquarellen.blogspot.fr van 4 augustus 2013. 
Judy maakte een aquarel met als onderwerp: bosbessen, waarbij ze de aquarel met een spray natmaakte waardoor de kleuren prachtig gingen 'lopen'. Dat wilde ik ook eens proberen. Het werd een vage aquarel en de 'poederige' kleur van de pruimen verdween geheel, zodat ik de vruchten later bijgewerkt heb. Hetzelfde gebeurde bij de bramen.
Toch een leuke oefening Judy!

Inspired by .... Judy, see the blog http://dedraadaquarellen.blogspot.fr of 4 August 2013.
Judy made a watercolour with subject: blueberries. She sprayed the watercolour so the colours went ' walking '. I also wanted to try that. It became a vague watercolour and the ' powdery ' colour of the plums disappeared entirely, so I had to update the fruits later. Same thing happened to the blackberries.
Still a funny exercise Judy! 

Inspiré par... Judy, voir le blog http://dedraadaquarellen.blogspot.fr du 4 août 2013.
Judy a fait une aquarelle avec comme sujet: myrtilles. Elle a arrosé l'aquarelle avec un spray et ainsi les couleurs commençaient à « couler ». Cela je voulais essayer également. Il devenait une  aquarelle vague et la couleur « poudreuse » des prunes a disparu entièrement, donc j'ai dû mis à jour les fruits plus tard. Même chose c'est passé pour les mûres. Pourtant un plaisir d'exercice Judy !