maandag 10 november 2014

Lucht en water
Haven in Les Landes, aquarel 27 x 41 cm op Canson Grain fin

Dit is een niet bestaand maritiem tafereel. Het was de afsluiting van de stage in september. Wij leerden dat een maritieme aquarel een iets ander formaat heeft dan een landschap aquarel. De verhoudingen zijn iets breder en minder hoog. We hebben gezamenlijk een tafereel verzonnen, met een interessante lucht, wat huisjes aan de haven, water met spiegeling, een bootje en een stukje schiereiland. Het zou in Les Landes kunnen zijn aan de baai van Arcachon. Daar zie je dit soort staken in het water staan waar de boten aan vast gemaakt worden.
 
foto internet
                                       This is a non-existing maritime scene. It was the last challenge of the workshop last September. We learned that a maritime watercolour has a slightly different format than a landscape watercolour. The proportions are slightly wider and less tall. We have jointly fabricated a scene, with an interesting sky, houses on the harbour, water with reflections, a boat and a peninsula. It could be in the Landes region to the Bay of Arcachon. There you can see this kind of stakes in the water for boats to be fastened.

Il s'agit d'une scène maritime inexistant. C'est le dernier défi du stage en septembre. Nous avons appris qu'une aquarelle maritime a un format légèrement différent d’ une aquarelle de paysage. Les proportions sont légèrement plus large et moins haut. Nous avons fabriqué conjointement une scène, avec un ciel intéressant, quelques maisons dans le port, de l'eau avec des réflexions, un bateau et un part de la péninsule. Il pouvait se trouver dans la région des Landes au bassin d'Arcachon. On peut y voir ce genre d'enjeux dans l'eau où les bateaux se fixent.

zaterdag 1 november 2014

Remake 2


Remake 2


La Tour, aquarel op Canson Fontenay grain fin, 32 x 41 cm

La Tour, de middeleeuwse boerderij van onze buren, heb ik enige jaren geleden geschilderd. Het ging allemaal goed, tot het moment waarop ik de schaduw op de toren aanbracht. Het was een totaal verkeerde kleur. De aquarel bleef in mijn map zitten en nu heb ik hem als basis gebruikt voor en nieuwe versie.

In de nieuwe versie is de compositie een beetje aangepast. De gebruikte kleuren zijn: magenta, Winsor blue green shade, ultramarijn blauw en permanent geel. Tijdens de workshop in september hebben we geleerd om meer poëzie in onze schilderijen te leggen. Je ziet het verschil tussen de nieuwe en de originele versie.  

de originele versie


La Tour, the medieval farm of our neighbours, I've painted some years ago. It all went well, until the moment when I put in the shadow of the tower. It was a total wrong colour. This watercolour stayed in my folder and now I have used him as the basis for and new version.

In the new version is the composition a bit adjusted. The colours  I used are: magenta, Winsor blue green shade, ultramarine blue and permanent yellow. As you can see there is more poetry in th new water painting.

La Tour, la ferme médiévale de nos voisins, j'ai peint quelques années passé il y a peintes. Tout allait bien, jusqu'au moment où j'ai mis l'ombre de la tour. C'était une mauvaise couleur. L'aquarelle est resté dans mon dossier et maintenant je l'ai utilisé lui comme base de la nouvelle version.

Dans cette nouvelle version j’ai adapté la composition. Les couleurs utilisées sont : magenta, Winsor bleu nuance vert, bleu outremer et jaune permanent. Comme vous voyez il y a  un peut plus de poésie dans ma nouvelle aquarelle.

zaterdag 18 oktober 2014

De Blauwe Brug
De Blauwe brug

Aquarel op Canson Grain fin, 23 x 31 cm

Op de 4 daagse stage aquarel in september kregen we een zwart wit foto. De opdracht was deze foto te gebruiken al inspiratiebron voor een landschap, een beperkt kleurenpalet te gebruiken en vooral GEEN GROEN.

Dit was mijn  resultaat, gebruikte kleuren: kobalt blauw, ultramarijn blauw, gebrande omber, klein beetje sienna naturel en een beetje winsor blauw in de lucht.

The blue bridge
Watercolor on Canson Grain fin, 23 x 31 cm. On the 4 day workshop watercolor last september we got a black and white photo. The assignment was to use this picture as inspiration for a landscape, to use a limited color palette and especially no GREEN.
 This was my result, used colours: cobalt blue, ultramarine blue, burnt umber, little bit raw sienna some winsor blue in the sky.
 
Le pont bleu
 
Aquarelle sur Canson Grain Fin, 23 x 31 cm. Pendant les 4 jours de stage d’aquarelle en septembre, nous avons obtenu une photographie en noir et blanche. L'objectif était d'utiliser cette photo pour nous inspirer à faire  un paysage, d'utiliser une palette de couleurs limitée et surtout PAS de VERT.
Voici mon résultat,  couleurs utilisé : bleu cobalt, bleu outremer, terre d'ombre brûlée, peu sienna naturel et un peu de bleu winsor dans l'air.
 
 
 

zondag 12 oktober 2014

Remake

 
Landschap aan in de Lot, Aquarel 23 x 31 cm
In september heb ik deelgenomen aan een 4 daagse workshop. Het onderwerp was:

‘Landschap in aquarel’.

4 dagen, van 09.00 u. ’s morgens tot 17.00 u. ’s middags, gevuld met demonstraties, oefeningen, opdrachten, kortom heel intensief met schilderen bezig zijn. In de komende tijd zal ik daar meer over vertellen. Het heeft mij een andere kijk op het aquarelleren van landschappen gegeven en ik heb veel geleerd.
Ik heb dikwijls in de natuur geschilderd, met wisselend succes. De “mislukkingen’ heb ik bewaard en gaan nu dienen als voorbeeld voor mijn nieuwe kijk op landschap schilderen. Dit is mijn eerste poging.   
In September, I attended a 4 day workshop. The topic was: ' landscape in watercolour '.                        4 days, from 09.00 h till 17.00 hrs., filled with demonstrations, exercises, assignments, in short: very intensively. In the next time I will tell more about this. It has given me a different perspective on the Watercolour Painting of landscapes and I learned a lot. I have often painted outside, with varying degrees of success. The "failures" I have kept and will now serve as example for my new look on landscape painting.  This is my first attempt.  
En septembre, j'ai partagé à un stage de 4 jours. Le thème c’était: « paysage à l'aquarelle ». 4 jours de 09.00 h à 17.00 h. remplie de démonstrations, exercices, devoirs, bref très intensivement . Dans des prochaine histoires que je vais écrire plus sur ce sujet. Ce stage m'a donné une perspective différente sur la peinture à l'aquarelle des paysages et j'ai beaucoup appris. J'ai souvent peint dans la nature, avec des degrés de succès. Les « échecs », j'ai gardé et pourront  désormais servir d'exemple pour mon nouveau vue sur la peinture de paysage.  Ici il s'agit de ma première tentative.  


 originele aquarel, Landscap in de Lot, 12 x 16 cm

 

dinsdag 7 oktober 2014

Gariotte

Aquarel, 12 x 18 cm
 
Een Gariotte, schuilhutje voor boeren en jagers in Zuid Frankrijk.
A Gariotte, hiding hut for farmers and hunters in South France.
Une Gariotte, refuge pour les agriculteurs et chasseurs dans le sud de la France.
 

vrijdag 3 oktober 2014

Aftrap
Tekening, 12 x 18 cm, micro fineliner en kleurpotlood
Oktober, een perfecte maand om mijn blog nieuw leven in te roepen. Wat heb ik in de vakantieperiode gedaan?? NIETS. Soms is het goed even afstand te nemen van het aquarelleren. Tijd voor andere activiteiten, zoals lezen, wandelen, fietsen. Het was een heerlijke zomer en hier in de Lot-et-Garonne blijven de temperaturen aangenaam, maar… genoeg geluierd nu, weer aan de slag!

October, a perfect month to restart my blog. What have I done in the holiday season?? NOTHING. Sometimes it is good get away from water-colour painting. Time for other activities such as reading, walking, cycling. It was a great summer and here in the Lot-et-Garonne the temperatures remain pleasant but ... enough idled now, back to work!
Il est Octobre, un mois parfait à reprendre mon blog. Ce que j'ai fait dans la période des vacances?? RIEN. Il est parfois bon à s'éloigner de la peinture aquarelle. Temps pour des autres activités comme la lecture, la marche, la bicyclette. C'était un bel été et ici, dans le Lot-et-Garonne, les températures restent agréables mais... assez ralenti maintenant, retour au travail !

dinsdag 15 juli 2014

Krasportretjes

Nog twee dagen en dan… vakantie. Zoals gewoonlijk zit ik vol plannen. Er gaat een hele stapel oude tijdschriften mee, voldoende inspiratie voor krasportretjes. Dit zijn supersnelle schetsen van ongeveer 10 minuten. Ook mijn aquarelblok gaat mee en een schetsboekje. 4 heerlijk lange weken om niets te doen of ontspannen te tekenen.

Two more days and then ... holidays. As usual, I have lots of. I packed a lot of old magazines . That will give me enough inspiration for scratch portraits. These are super quick sketches of about 10 minutes. I also take my Watercolour pad and a sketchbook. 4 delicious long weeks to relax, do nothing or make some drawing.

Deux jours de plus et puis... vacances. Comme d'habitude, j’ai plein des idées. Il y a une pile entière de vieux magazines, assez d'inspiration pour les portraits vite faits. Ce sont des croquis super rapide d'environ 10 minutes. Egalement j’amène mon bloc aquarelle et un carnet de croquis. 4 longues semaines à ne rien faire ou se détendre à dessiner.

zondag 13 juli 2014

Theater 
Aquarel, 33 x 40 cm


Bijna vakantie, nog even tijd om wat recent werk te laten zien. Het laatste onderwerp van het atelier in Fumel dit jaar was: musical. Daar heb ik helemaal niets mee, maar wel met theater. In mijn archief had ik een foto van Gijs Scholten van Asschat met een mij onbekende dame. Ik heb geprobeerd het licht van de felle theaterlampen weer te geven in mijn aquarel.

Nearly holiday time, a moment to show recent work. The last topic of the workshop in Fumel this year was: musical. I don’t like musical but I love theatre. In my archive I had a picture of Gijs Scholten van Asschat with an unknown Lady. I have tried to show the bright light of a theater in my watercolour.
Presque  le temps des vacances, j’affiche un de mes travaux récents. Le dernier thème de l'atelier à Fumel cette année c’était : musical. J’aime pas ça, par contre j’adore le théâtre. Dans mes archives se trouve un photo de Gijs Scholten van Asschat avec une dame inconnue. J'ai essayé à afficher la lumière du théâtre dans mon aquarelle.

maandag 7 juli 2014

Model Natacha


Stage model Natacha

Vanmiddag een aantal lijntekeningen gemaakt met een micro fineliner , formaat 20 x 30 cm.

Soms, als er tijd voor was, heb ik de tekening losjes ingekleurd met kleurpotlood. Natacha zat of lag voor een spiegel en…. ze had haar hondje bij.
 
 

  

Workshop model Natacha this afternoon. I made a number of line drawings with a micro fineliner, format 20 x 30 cm. Sometimes, when there is was enough time, I coloured the drawing loosely with colored pencil. Natacha was sitting or lying  in front of a mirror and. ... she had her little dog with her.

 

 
 
Stage modèle Natacha cet après-midi J’ai fait un certain nombre de dessins au trait  réalisé avec un micro fineliner, format 20 x 30 cm. Parfois, quand il y avait assez de temps, je l'ai plus ou moins coloré avec un crayon de couleur. Natacha se posait devant un miroir et.... elle avait amené son petit chien.

zaterdag 5 juli 2014

Ogaki


 

 

Onlangs was ik in Albi en bezocht daar het prachtige museum over Toulouse-Lautrec. Het maakte een diepe indruk en ik denk er nog vaak aan.

Maar soms is er ook klein artistiek geluk! Op een rommelmarkt zie ik een aandoenlijke pentekening en voor een klein prijsje is hij van mij.

Het is ongeveer 12 x 12 cm, gemaakt door een Japanse kunstenaar, Teizo Ogaki. Een beetje navragen levert wat meer informatie op. Hij schijnt in Villeneuve sur Lot te wonen, ongeveer 20 kilometer hier vandaan. Zijn leeftijd is niet exact bekend, hij zal ergens tussen de 85 en 95 jaar oud zijn.

Onder de pentekening staat een gedichtje, een haiku.

Deze gedichtjes worden volgens een vast patroon gemaakt. Ze bestaan uit drie regels. De eerste regel heeft 5 lettergrepen, de tweede regel 7, en de derde regel weer 5. Enige vrijheid op deze regel is toegestaan.

De  sleutelwoorden van een haiku zijn: waarneming en verwondering.

Ik heb geprobeerd een Nederlandse vertaling te maken:

Door het open raam,

Heel het verleden vliegt langs

Mooier dan een droom  

I was recently in Albi and visited the beautiful museum of Toulouse-Lautrec. It made a deep impression and I often think about him.
But sometimes there is also small artistic luck! At a flea market I see a touching pen drawing and for a small price, he is mine. It is about 12 x 12 cm, created by a Japanese artist, Teizo Ogaki. Asking around gives me some more information. He seems to live in Villeneuve sur Lot, about 20 kilometres from my place. His age is not exactly known, he will be somewhere between 85 and 95 years old. Under the pen drawing is a little poem, a haiku. These poems are made according to a fixed pattern. They consist of three lines. The first line has 5 syllables, the second line 7, and the third line 5. Some freedom to this rule is allowed. The key words of a haiku are: perception and wonder.
I have tried to make a translation:
The open window
My memories come in
A beautiful dream 
 

Récemment j’ai été à Albi et j’ai visité la magnifique Musée de Toulouse-Lautrec. Cela m’a beaucoup impressionné et j’en pense souvent.
Mais parfois il y a aussi des petit chance artistique ! À un vide grenier, je vois un dessin en encre de chine touchante et pour un petit prix il est à moi. Il mesure environ 12 x 12 cm et il est créé par un artiste japonais, Teizo Ogaki. Demander ici et là me donne un peu plus d'information.  Il parait  qu’il vit à Villeneuve sur Lot, environ 20 kilomètres de là. Son âge n'est pas exactement connue, il sera quelque part entre 85 et 95 ans. Sous l’image se trouve une poème, un haïku.
Ces poèmes sont faites selon un modèle fixe. Elles se composent de trois lignes. La première ligne a  5 syllabes, le deuxième ligne 7 et la troisième a 5 syllabes. Certaine liberté à cette règle est autorisée. Sont les maîtres mots d'un haïku : perception et émerveillement.

dinsdag 24 juni 2014

Wilde gladiool

 
Aquarel, 24 x 32 cm, op Canson Fontenay, grain fin 300 grs.
 
 
Deze bloem werd door 'meester' Gerard Sauret meegebracht naar het atelier. Hij vond het echt iets voor mij, zei hij. Ik kon het niet weerstaan en heb met plezier deze voor mij onbekende bloem geschilderd. Ik weet niet of de bloem in Nederland voorkomt maar ik vond deze foto op internet.
 
 
 
Wild gladiolus. This flower was brought to the atelier by ' master' Gerard Sauret. " thar's something for you to paint " he said, which I did with great pleasure. I don't know if this plant exist in Holland but I did found a picture of it on the internet.
 
Glaïeul sauvage. Notre ' maitre' Gérard Sauret l' avait amené à l'atelier en disant ' c'est quelque chose pour toi à peindre '. Ce que j'ai fait avec plaisir. Je ne sais pas si cette fleur existe en Hollande, alors j'ai trouvé une photo sur l'Internet.
 

maandag 23 juni 2014

Stilleven met meloen


Aquarel, 24 x 32 cm, op Canson Fontenay, grain fin 300 grs.

Een vrolijk stilleven, gemaakt in het atelier van Libos

 
A colourfull stillife, made in the atelier of Libos

 
Une nature morte, fait à l'atelier de Libos
 
 


zondag 8 juni 2014

Expoplurielle

 
3 portretten: Ik ben bang, Youssef, Jonathan

De tentoonstelling in Fumel is nu voorbij. Het is een succes geweest. De deelnemende kunstenaars hebben bij toerbeurt gesurveilleerd en zo heb ik nog wat leuke contacten gelegd met mede-exposanten.

De tentoonstelling is gehouden in de prachtige keldergewelven van het Chateau van Fumel. In mijn andere blog, ‘La Vie en France’ http://fritshannekecondat.blogspot.com , heb ik daar wat foto’s van geplaatst.

In deze galerie heb ik eerder tentoonstellingen bezocht en daar zag ik dat aquarellen na een paar dagen erg beginnen te bobbelen. Men probeert de lucht droog te houden maar dat lukt niet helemaal. Zodoende besloot ik de presentatie van mijn aquarellen aan te passen aan de omstandigheden.

Op dezelfde wijze als in Sandrine Pelissier’s blog ARTiful http://paintingdemos.com/2014/01/21/mounting-a-watercolor-painting-on-a-cradled-panel-board-a-step-by-step-tutorial/(link) heb ik de aquarellen op board geplakt, met Amsterdam Heavy Gel medium. Op dezelfde wijze als Sandrine heb ik stenen uit de rivier, bedoeld als extra gewicht na het lijmen,  een netwerk van katoen gegeven en met Schmincke Aqua-fix heb ik, in drie lagen,  de aquarellen gevernist. Ik heb gemerkt dat de eerste laag kritiek is, snel en zorgvuldig opbrengen met een zachte kwast en niet twee keer over hetzelfde punt strijken.
Het resultaat is prima en een groot voordeel is dat je geen vervelende glasreflecties hebt.The exhibition Expoplurielle in Fumel is over now. It's been a success. The participating artists have supervised in turn and so I added some nice contacts with co-exhibitors. The exhibition is held in the beautiful cellar vaults of the Chateau of Fumel. In my other blog, La vie en France, http://fritshannekecondat.blogspot.com  I have posted some more pictures. In this gallery I have previously visited exhibitions and there I saw that watercolours start to bubble after a few days. They try to keep the air dry but not quite. So I decided  to adapt the presentation of my watercolours to the circumstances. In the same way as in Sandrine ARTiful Pelissier's blog http://paintingdemos.com/2014/01/21/mounting-a-watercolor-painting-on-a-cradled-panel-board-a-step-by-step-tutorial/  I have mounted the watercolours on board, with Amsterdam Heavy Gel medium. In the same way as Sandrine I used stones from the River, referred to as extra weight after gluing, covered it with cotton and with Schmincke Aqua-fix I did (in three layers) varnish the watercolour paintings. I have noticed that the first layer is critical, you must apply fast and carefully  using a soft brush and not go over twice on the same point. The result is fine and a great advantage is that you don't have annoying glass reflections.

L'exposition Expoplurielle à Fumel est déjà terminée. Il a été un succès. Les artistes participants ont, à leur tour,  surveillé, et alors j’ai fait des agreables contacts avec les co-exposants. L'exposition a eu lieu dans la belle cave voûtée du château/mairie de Fumel. Sur mon autre blog, La vie en France, http://fritshannekecondat.blogspot.com j'ai mis quelques photos. Dans cette galerie, ou j'ai déjà vu des expositions, j'ai constaté que des aquarelles après quelques jours commencent à gonfler. On essaie à déshumidifier, mais le résultat n’est pas évident. J'ai donc décidé à adapter la présentation de mes aquarelles aux circonstances. De la même manière que dans le blog de Sandrine Pelissier blog ARTiful http://paintingdemos.com/2014/01/21/mounting-a-watercolor-painting-on-a-cradled-panel-board-a-step-by-step-tutorial/ , j'ai collé l'aquarelle sur bois, avec Amsterdam Heavy Gel medium. De la même manière que Sandrine j’ai couvert des pierres de la rivière avec un filet de coton, comme poids supplémentaire après le collage. Avec  Schmincke Aqua-fix, j'ai, en trois couches, vernie l'aquarelle. J'ai remarqué que la première couche est critique, il faut appliquer rapidement et soigneusement avec une brosse douce et non deux fois sur le même point. Le résultat est excellent et un grand avantage est que vous n'avez pas des réfections ennuyeux.

 

maandag 19 mei 2014

Portret: Jonathan


Aquarel, 32 x 41 cm

En dit is de derde van de serie ‘droevige kinderen’. De drie portretten worden geëxposeerd als deel van de groepstentoonstelling van de gemeente Fumel. Daarover meer in een volgende blog.

Deze jongen Jonathan leeft in het noorden van Oeganda. De foto is ook deze keer gemaakt door Raymond Rutting. In de jaren 2005/2006 heeft deze fotograaf door deze regio gereisd. Er waren in de periode daaraan voorafgaand vele oorlogen geweest, waar ook veel kinderen bij betrokken waren.

Ook hier weer de bekende volgorde: origineel- tekening- proefaquarel, en bovenaan deze post de uiteindelijke aquarel.

And this is the third of the series ' sad children '. The three portraits are exhibited as part of the group exhibition of the commune of Fumel. More about that in a future blog. This guy Jonathan lives in northern Uganda. The picture was also this time created by Raymond Rutting.  In the years 2005/2006 this photographer has travelled through this region. There were many wars in the period preceding, where many children were involved.
The order as usual: original drawing-and at the top of this post,  below the photo, drawing and trial watercolour.
 C'est le troisième de la série « les enfants tristes ». Les trois portraits sont exposés dans le cadre de l'exposition collective de la commune de Fumel. Plus d'informations dans un prochain blog . Ce mec Jonathan vit dans le nord de l'Ouganda. L'image a été créé par Raymond Rutting. Au cours des années 2005/2006 ce photographe a voyagé à travers cette région. Il y avait été beaucoup de guerres dans la période précédente, où beaucoup d'enfants ont été impliqués.

Comme d’habitude l'ordre: photo - dessin - pochade et en haut de ce post l'aquarelle finale.

 
 


 

dinsdag 13 mei 2014

Nog meer rozen

aquarel op Canson grain fin, 20 x 30 cm

Wauw, ik begin dit echt leuk te vinden. Nu een pioenroos, geprobeerd goed op de harde en zachte lijnen te letten.

WOW, j'aime ça. Ce fois une pivoine. J'ai essayé à faire attention au lignes dures et douces.

Wow, I am really starting to like this. This time a Peony. Tried to take care of the hard and soft edges.

zondag 11 mei 2014

Rozen 
Aquarellen op Canson, grain fin, 21 x 32 cm
 
Bijna zomer, rozentijd. Twee aquarellen, op impressionistische wijze geschilderd, zonder tekening vooraf.

Almost summer, roses everywhere. Two watercolours, painted in impressionist way,  without previous drawing .
Presque l'été, saison des roses. Deux aquarelles, peint à la manière impressionniste sans dessin en crayon.
 

 

maandag 28 april 2014

Portret: Youssef


 


Aquarel, 32 x 41 cm, Canson Fontenay grain fin

Dit is een jongetje in een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Ik heb hem Youssef genoemd. De foto is gemaakt door Raymond Rutting, een bekende Nederlandse fotojournalist. Hij heeft meerdere vluchtelingenkampen in Afrika bezocht en hier een prachtig boek van gemaakt. Het heet ‘Oog op Afrika’. Hij heeft mij toestemming gegeven zijn foto’s te  gebruiken.

Zoals gebruikelijk de verschillende stadia: foto, tekening, proefaquarel en bovenaan het uiteindelijke werkstuk. Bij het maken van de proefaquarel maak ik geen tekening. Het gaat me hierbij voornamelijk om het bepalen van het kleurenpalet en de harde/zachte lijnen.

 


  This is a boy in a refugee camp in southern Sudan. I have called him Youssef. The photo was taken by Raymond Rutting, a well-known Dutch photojournalist. He has visited several refugee camps in Africa and made a beautiful book. This book is called ' Eye on Africa '. He has given me permission to use his photos.
As usual the different stages: photo, drawing, test watercolour and at the top of this blog the final trial. When creating the test watercolour I make no drawing. It is mainly to determining the colour palette and the hard/soft lines.
Il s'agit d'un garçon dans un camp de réfugiés au Sud-Soudan. Je l'ai ai appelé Youssef. La photo a été prise par Raymond Rutting , un photojournaliste néerlandais bien connu. Il a visité plusieurs camps de réfugiés en Afrique et il a fait un très beau livre. Celui est appelé « Le œil sur l'Afrique ». Il m'a donné la permission d'utiliser ses photos.
Comme d'habitude les différentes étapes : photo, dessin, aquarelle et au sommet le procès final. Lors de la création de l'aquarelle de test je ne fais aucun dessin. C'est principalement à déterminer la palette de couleurs et les lignes de dur/doux.

zondag 27 april 2014

Pia, nieuwe versie en nieuwe foto


Mijn lieve lerares Marie, vond dat in de eerste versie van Pia, het gezicht teveel opgesloten zat tussen de donkere haarpartijen. Ik heb de donkere kleur aan de rechterkant een beetje weggewassen en een nieuwe, betere, foto gemaakt.

My dear teacher Marie thought,  that in the first version of Pia, the face was trapped to much between the dark hair parties. I washed the dark color on the right side and made a new, better, picture.

Ma chère maître Marie, crois que dans la première version de Pia, le visage était coincé entre les parties sombres cheveux. J'ai lavé le couleur foncé sur le côté droit et j'ai fait une nouvelle photo.

maandag 21 april 2014

Model
aquarel op Canson grain fin, 22 x 31 cm

Een heel belangrijk onderdeel van schilderen is kijken! Een namiddag modeltekenen is een goede oefening. Steeds korte poses, niet langer dan 10 minuten, soms zo kort dat ik de lijnen later bijgetekend heb met pen. De schetsen zijn gemaakt met pigmenten die ik vorig jaar heb gekregen. Twee kleuren: Ultramarijn blauw en Gebrande Sienna.

A very important part of painting is watching! An afternoon life drawing is a good exercise. Ever short poses, no longer than 10 minutes, sometimes so short that I later had to draw the lines with pen. The sketches are made with pigments that I've gotten last year. Two colors: Ultramarine blue and burnt Sienna.
L’observation fait une partie très importante de la peinture ! Dessiner d’après modèle vivante  est un bon exercice. Des poses très courts , pas plus de 10 minutes, parfois si bref que j'ai dû tirer par la suite les lignes avec un stylo. Les croquis sont réalisés avec les pigments que j'ai obtenu l'an dernier. Deux couleurs : bleu outremer et terre de Sienne brûlée.
 
 
 
 
 
 

zaterdag 19 april 2014

Portret: Pia

 
aquarel op Canson, grain fin, 31x42 cm
Een poging gedaan om een portret te maken. Het is nog niet helemaal geslaagd vind ik, maar ik ben er in ieder geval weer aan begonnen, moeilijk hoor.
An attempt to create a portrait. It is still not quite successful, I think, but  at least I restarted, difficult though.
Une tentative de créer un portrait. Il n'est pas assez bien réussi, je crois, mais j’ai recommencé, c’est difficile !
 


het model
de tekening
 

proef

maandag 14 april 2014

Seringen


 
 
Nieuw onderwerp op het atelier in Libos: bloemen! Om in de sfeer te komen heeft een collega seringen meegebracht uit haar tuin, twee mij onbekende soorten, de roze met heel fijne bloemetjes en de lila met reuze bloemen. En wat ruiken ze lekker!

New topic on the workshop in Libos: flowers! To give us a good feeling one of my collegues brought LILACS brought from her garden, two species unknown to me, the pink with very fine flowers and the lilac with giant flowers. And they smell delicious!
Nouveau sujet à l'atelier de Libos : des fleurs ! Pour venir dans l'atmosphère un collègue a apporté des lilas de son jardin, deux sortes que je ne connais pas, le rose avec des fleurs très fines et le lilas à fleurs géantes. Et comme ils sont parfumées !
 

zondag 30 maart 2014

Opwarming / warming up

10 x 15 cm, canson, grain fin
 
Na een lange pauze opnieuw met aquarelleren begonnen. Oh wat is dat moeilijk!!! Ik lijk wel een beginneling!!! Om de vaardigheid terug te krijgen eerst een paar bloemetjes. De kerstroos bloeit nog in de tuin en het viooltje had een schilder collega meegenomen naar het atelier in Libos.
After a long break I restarted to paint in watercolour . Oh how hard that is!!! I feel like a starter!!! To get the feeling back I painted a few flowers. The Christmas rose flourishes the garden and the violet a painter colleague had taken to the atelier in Libos.
Après une longue pause j’ai recommencé à l'aquarelle. Oh, ce qui est difficile!!! Je semble être une débutant !!! Pour retrouver le maitrise  j’ai peint quelques fleurs. La rose de Noël fleurit dans le jardin et les pensées un collègue peintre avait amené à l'atelier à Libos.

 
 
 
 
10 x 15 cm, Canson grain fin
 
23 x 29 cm, Arches, grain torchon