zondag 29 september 2013

Stage portret deel 2: Youssef


 Montval, 36 x 46 cm

In de vorige blog was ik vergeten te vertellen dat we steeds werkten vanaf een zwart-wit foto.
Weer in dezelfde volgorde: tekening,  voorstudie in aquarel zonder tekening (wordt ‘pochade’ genoemd) en de uiteindelijke aquarel.
Deze keer was ik zo slim de gebruikte kleuren te noteren. Dat helpt enorm. Het is de bedoeling dat je daar niet vanaf wijkt. Zo blijft je kleurpalet fris.
Het kleurgamma: Sienna naturel, gele oker, peryleen marroon, violet dioxazine, gebrande sienna, oranje, peryleen violet, ultramarijn blauw, gebrande omber.
Ik heb deze mooie woestijnbewoner Youssef genoemd. De kameel kan je er wel bij denken…

Tekening:
 


Voorstudie in aquarel:  
Tijdens de stage, ik  achterin rechts met het witte vestje:
 


In the previous web log I forgot to tell you that we always worked from a black and white photo. 
Again in the same order: drawing, study in watercolour without drawing (is called ' pochade ') and the final watercolour. 
This time I was smart enough  to note the colours I was going to use. That helps tremendously. You should not use other colours. This keeps your colour palette fresh. 
The range: Sienna natural, yellow ochre, burnt sienna, peryleen marroon, violet dioxazine,  peryleen violet, orange, ultramarine blue , burnt umber.
I called this beautiful desert man: Youssef. The camel you can suggest with him…

Dans le blog précédent j'ai oublié de vous dire que nous avons toujours travaillé d'après une photo noir et blanche. 
Ce fois également dans le même ordre : dessin, étude à l'aquarelle sans dessin (nommé « pochade ») et l'aquarelle finale. 
Cette fois, j'y ai pensé à noter les couleurs utilisées. Cela aide énormément. Il est prévu que on les change plus. Cela permet de maintenir votre palette de couleurs fraîches. 
La gamme de couleur : Sienne naturelle, ocre jaune, Sienne brûlée, marron pérylène , violet dioxazine, violet pérylène, orange, bleu outremer , ombre brûlée. Cette belle habitant du désert  j’ai appelé Youssef. Vous pouvez  imaginer le chameau...

zaterdag 28 september 2013

Stage portret deel 1: Kim

aquarel op Montval 32 x 41 cmDit mooie Vietnamese meisje (ik heb haar Kim genoemd) is het eerste portret gemaakt tijdens de 4 daagse stage van afgelopen week.

Wat hebben ik en mijn medecursisten ( 6 dames) veel geleerd!

Marie Labille, zie http://marielabille.jimdo.com/ heeft me een geheel andere kijk op aquarelleren gegeven.

Ieder portret wat we gemaakt hebben is als volgt opgebouwd:

-         een tekening in zwart-wit, met als doel studie van schaduw en licht;

-         een portret (zonder tekening!) in aquarel om de kleuren te bepalen en gevoel te    krijgen bij vorm en uitdrukking;

-         de uiteindelijke aquarel.
Eerst wat oefeningen: ogen, mond, neus:


De tekening (potlood op schetspapier):aquarelstudieThis beautiful Vietnamese girl (I gave her the name of her Kim) is the first portrait created during the 4-day workshop of last week. Oh, what a lot my fellow students and me (6 women) have learned.
Marie Labille (site) has given me a whole different view on watercolour painting.
Each portrait what we have made is structured as follows:
-a drawing in black and white, with the aim of study of shadow and light;
-a portrait in watercolour (without drawing) to determine the colours and feel in form and expression;
 -the final watercolour.

First some exercises: eyes, mouth, nose

Cette belle fille vietnamienne (je l’ai appelé Kim) est le premier portrait créé pendant le stage de 4 jours de la semaine dernière. Comme nous ( moi et 6 autres dames) nous avons appris beaucoup !
Marie Labille (site) m'a donné une vue tout à fait différente de la peinture à l'aquarelle. Chaque portrait ce que nous avons fait est structuré comme suivant :
-un dessin en noir et blanc, dans le but de l'étude de l'ombre et la lumière;
-un portrait à l'aquarelle (sans dessin) pour déterminer les couleurs et de s’adapter à la forme et l'expression;
-l'aquarelle finale.

Tout d'abord, certains exercices : yeux, bouche, nez

zaterdag 7 september 2013

Oskar ( in de serie: onze huisdieren, zie ook 6 juli)


Aquarel op Arches papier 16 x 26 cm.

Pfoeh… dit was een moeilijke! In de serie ‘Onze huisdieren’ is dit de tweede aquarel. Dit jongetje heeft een Chinese moeder en een Nederlandse vader, een bijzondere uitdaging om de aziatische trekken goed weer te geven.
Nee, dan de haan, dat is dolle pret en erg leuk om te doen! Over twee weken heb ik een vierdaagse cursus portretschilderen in aquarel. Daarna doe ik deze misschien nog eens over.


This was a tough one! In the series ' our pets ' this is the second watercolour. This boy has a Chinese mother and a Dutch father, a particular challenge to give him the Asian look. 
 No, then the cock, that is a lot of fun to do! About two weeks I will have a four-day course portrait painting in watercolours. After that I might reconsider this one.


Ce fois Il s'agissait d'une défi difficile ! Dans la série « nos animaux de compagnie », il s'agit de la deuxième aquarelle. Ce garçon a une mère chinoise et un père néerlandais, très particulier par son visage asiatique. Par contre : le coq, ça c'est amusant. Dans deux semaines, j'aurai  une stage de quatre jours peinture sur le portrait à l'aquarelle. Après je pourrais considérer à refaire celui-ci.

dinsdag 3 september 2013

Montcabrier


aquarel op Montval papier 20 x 28 cm
En warme namiddag eind augustus. Mijn buurvrouw en ik trekken er op uit om buiten te schilderen in het mooie dorpje Montcabrier in het departement Lot. We lopen er even rond op zoek naar een mooi plekje en plotseling valt ons oog op een prachtig raam en dat is wat we willen schilderen. Het is een bovenraam van het voormalig gerechtsgebouw. Terwijl we er aan beginnen zeggen we tegen elkaar: “Waarom hebben we nu het allermoeilijkste van het dorp uitgezocht?”. Maar eenmaal begonnen is het toch een leuke uitdaging dit raam uit de Renaissance tijd in elkaar te puzzelen. Veel te veel werk om in 1 middag te schilderen en ik heb het thuis aan de hand van foto’s afgemaakt.


And warm afternoon in late August. My neighbour and I go out for outdoor painting in the pretty village of Montcabrier in the Lot department. We walk around looking for a nice spot and suddenly our eye catches a beautiful window and that's what we like to paint. It is an upstairs window of the former courthouse. While we start we say to each other: "why we selected the most difficult spot the village?" But once started it is a fun challenge to puzzle out this window of the Renaissance time. To much work to paint it in one afternoon and I finished it at it home with help of the photographs I made.

Un après-midi chaud en fin Août. Ma voisine et moi partirent pour faire une peinture en plein air dans le joli village de Montcabrier, dans le département du Lot. Nous en promenons à la recherche d'un endroit agréable et tout à coup nos yeux tombent sur une belle fenêtre et c'est ce que nous aimons à peindre. C'est une fenêtre à l'étage de l'ancien maison de la jugerie. Alors que nous commençons nous nous disons :« pourquoi nous avons choisi le sujet le plus   difficile du village". Mais une fois commencé c'est un amusant défi de composer la fenêtre de la Renaissance. Beaucoup trop de travail pour peindre dans un après-midi et je l'ai fini des photos à la maison.

zondag 1 september 2013

CosmeaAquarel op yupo, 20 x 26 cm.

Sommige onderwerpen vragen om ‘YUPO’ en dit is er 1 van. Het is de opdracht van augustus van http://defis-de-peinture.blogspot.fr/. Het ‘papier’ is niet exact yupo. Het is witter van kleur en de achterkant is papier. Dit materiaal heb ik gekregen van een Nederlandse mevrouw die net als ik in de Lot en Garonne woont en waar ik toevallig mee in contact gekomen ben Zij werkt abstract en met andere verf- en inktsoorten , zie http://www.yuccal.com

 

Some topics ask for ' YUPO' and this is one of them. It is the challenge of August of http://defis-de-peinture.blogspot.fr. The material is not exactly yupo. It is whiter in colour and it has a paper backside. This material I received from a Dutch lady who lives in the same region. I happened to meet her some time ago. She make abstract paintings with paint and ink., see http://www.yuccal.comCertains sujets demandant ' YUPO' et ici il y en a un. C'est le défi du mois d'août de http://defis-de-peinture.blogspot.fr/. Le matériel n'est pas exactement le même que yupo. Le couleur est plus blanc et le verso c’est du papier. Ce matériel j'ai reçu d'une dame hollandaise qui habite dans le Lot et Garonne comme moi et qui j’ai appris à connaître par hasard. Ces peintures sont des abstraits et elle se sert de l’encre et de la peinture. Vois le lien http://www.yuccal.com