zondag 13 juli 2014

Theater 
Aquarel, 33 x 40 cm


Bijna vakantie, nog even tijd om wat recent werk te laten zien. Het laatste onderwerp van het atelier in Fumel dit jaar was: musical. Daar heb ik helemaal niets mee, maar wel met theater. In mijn archief had ik een foto van Gijs Scholten van Asschat met een mij onbekende dame. Ik heb geprobeerd het licht van de felle theaterlampen weer te geven in mijn aquarel.

Nearly holiday time, a moment to show recent work. The last topic of the workshop in Fumel this year was: musical. I don’t like musical but I love theatre. In my archive I had a picture of Gijs Scholten van Asschat with an unknown Lady. I have tried to show the bright light of a theater in my watercolour.
Presque  le temps des vacances, j’affiche un de mes travaux récents. Le dernier thème de l'atelier à Fumel cette année c’était : musical. J’aime pas ça, par contre j’adore le théâtre. Dans mes archives se trouve un photo de Gijs Scholten van Asschat avec une dame inconnue. J'ai essayé à afficher la lumière du théâtre dans mon aquarelle.

3 opmerkingen: